lpkopj

dolly chic

 1. Boho… fixing my self… (therapy)

  Boho… fixing my self… (therapy)

 2.    

 3. Do I look Happy?? Honestly I,m NOT..

  Do I look Happy?? Honestly I,m NOT..

 4.    

 5. Ibong walang pakpak

  May isang ibon, pinalaki ng kanyang inahing ibon kasama ang kanyang mga kapwa inakay. Lumipas ang panahon natuto syang lumipad at humanap ng kanyang makakain. Pinili nyang lumayo at magkaroon ng sariling buhay.. malaya… at malayo sa kanyang inahin na ibon at mga kapatid na ibon. Akala nya magiging masaya sya sa pinili nyang tahakin pero hindi pala. Panandalian lang ang kanyang kaligayahan at kalayaan. Dumating ang mga araw naramdaman nya na para siyang isang ibon na walang pakpak. Hindi na nya sya makalipad, hindi na sya malaya, hindi na nya magawang humanap ng makakain nya, hindi na nya mapuntahan ang kanyang inahing ibon at mga kapatid. Iniisip ng kanyang inahin at mga kapatid na siguro sa sobrang kasiyahan nya at nagagawa nya ang gusto nya nakalimutan na nya tayo. Pero ang hindi nila alam, hindi makabalik si ibon sa kanila sapagkat nakakulong ito sa isang hawla. Hindi nya magawang umalis, hindi nya magawang lumipad, hindi nya magawang makalaya. Sa hawlang iyon nakakakain sya ng hindi nya pinaghihirapan, maayos ang kanyang ginagalawan at tinutulugan. Ngunit nawala ang kanyang kalayaan, nasabi nya sa kanyang sarili nais kong balikan ang aking tahanan sa ibabaw ng puno at datnan ang aking inahin at mga kapatid. Tutulungan ko silang maghanap araw-araw ng aming makakain. Lilipad kami at mamamasyal, maglalaro at sabay-sabay na huhuni. Pinapangako niya sa kanyang sarili magpapalakas siya hanggang dumating ang araw na siya mismo ang magpapalaya sa kanyang sarili mula sa hawlang iyon. Upang bumawi sa kanyang inahin at mga kapatid na ibon. 6.    

 7. Desperate

  I am so desperate to lose weight.. how can i lose weight faster?? 8.    

 9. Confirmed!!! We‘re going to see each other again Puerto Galera!! See you on feb 13!!!

  Confirmed!!! We‘re going to see each other again Puerto Galera!! See you on feb 13!!!

 10.    

 11. Every saint has a past, and every sinner has a future

  Every saint has a past, and every sinner has a future

 12.    3 notes

 13. Celebrating 7 years and 1 month together!!! I will always love you beybhie Keno!!

I may be brat, childish, nagger, mean, mischievous… most of the time, you still love me unconditionally and you never give up on me… thanks and I love you so much!!!!!!

  Celebrating 7 years and 1 month together!!! I will always love you beybhie Keno!!

  I may be brat, childish, nagger, mean, mischievous… most of the time, you still love me unconditionally and you never give up on me… thanks and I love you so much!!!!!!

 14.    

 15. Celebrating 7 years and 1 month together!!! I will always love you beybhie Keno!!

I may be brat, childish, nagger, mean, mischievous… most of the time, you still love me unconditionally and you never give up on me… thanks and I love you so much!!!!!!

  Celebrating 7 years and 1 month together!!! I will always love you beybhie Keno!!

  I may be brat, childish, nagger, mean, mischievous… most of the time, you still love me unconditionally and you never give up on me… thanks and I love you so much!!!!!!

 16.    1 note

 17. I’m back tmblr!!!! This is for good (:

Hi everyone! Wazzup?? xoxo

  I’m back tmblr!!!! This is for good (:

  Hi everyone! Wazzup?? xoxo

 18.    

 19. Dudoy’s dream vacation house in Bulabod… Hahahaha :)) soooooo……… nice!

  Dudoy’s dream vacation house in Bulabod… Hahahaha :)) soooooo……… nice!

  (via tr4pezeswinger)

 20.    39,080 notes

Quantcast

Get Tumblr Layouts